Prestavba kúpeľne: právne poradenstvo

Plánujete vymeniť obyčajnú vaňu za hydromasážnu, chcete nainštalovať sprchový kút? Vedeli ste, že potrebujete povolenie od bytového inšpektorátu?? Vieme, čo si vyžaduje a čo nevyžaduje schválenie.

Výmena klasickej vane za vírivú vaňu

Zvyšovanie spotreby energie. Vírivá vaňa nie je súčasťou plánu bytového domu, takže akákoľvek prestavba alebo rekonštrukcia vašej kúpeľne musí byť legalizovaná v súlade s pravidlami stanovenými v Kódexe vlastníka bytu Je potrebné vykonať tieto kroky: objednať dokument TIB, výpis z Úradu pre bývanie a komunálne služby, vyhotovenie náčrtu rekonštrukcie so sanitárnymi zariadeniami, ktoré sa svojimi technickými parametrami líšia od štandardných. Hlavný dôvod – štandardné byty neposkytujú podmienky na takéto rozsiahle úpravy. Predovšetkým ide o to, ako zvýšiť spotrebu energie nad inštalovaný výkon.

Svetlana Delić, manažérka spoločnosti Legal Service Inštalácia vírivej vane musí byť schválená podľa štandardného projektu, ku ktorému musí byť priložený technický list výrobku. Postup schvaľovania a zoznam potrebných dokumentov sú stanovené vo vyhláške vlády mesta Bratislava z 25.10.2011 № 508- "O organizácii prestavby a ( alebo ) prestavby bytových a nebytových priestorov v bytových domoch.

Prestavba a rekonštrukcia kúpeľne v súvislosti s inštaláciou vírivej vane musí byť riadne legalizovaná.

Prechod z vane do sprchy

Zabráňte neoprávnenej inštalácii. Keďže výmena vane za sprchový kút predstavuje tiež prestavbu kúpeľne, musí sa vykonať v súlade s článkom 23 Pravidiel a predpisov prenajímateľa. 25 zákona o bývaní a obnove miest. Inštaláciu, výmenu alebo premiestnenie sprchového kúta schvaľuje Štátna bytová inšpekcia mesta Bratislava v súlade s požiadavkami stanovenými v Bytovom poriadku. Neoprávnená inštalácia podlieha pokutám podľa článku 293 občianskeho zákonníka.

Júlia Vitovská, právnička Prvej moskovskej advokátskej komory Evrozaschita Akékoľvek úpravy, zmeny alebo modifikácie musia byť schválené prenajímateľom v HMO prenajímateľa a musia byť vykonané v tomto poradí: objednanie dokumentu TIB, výpisy z UIRC, vypracovanie náčrtu plánov prenajímateľa atď. Prirodzene, potrebujete súhlas všetkých osôb, ktoré v dome žijú. Potom sa dokumenty zašlú na bytový inšpektorát, získa sa povolenie na prestavbu miestnosti, po ktorej sa vyzve komisia na prevzatie vykonaných prác. Od tohto okamihu budete mať k dispozícii preberací protokol a môžete zavolať technika Úradu technickej inventarizácie, aby vykonal zmeny v technickej dokumentácii vašej nehnuteľnosti.

Prečítajte si viac  Ako si kúpiť jednoduchý sprchový kút a neľutovať

Inštaláciu, výmenu alebo premiestnenie sprchovacieho kúta musí schváliť Štátna bytová inšpekcia mesta Bratislava v súlade s postupom stanoveným bytovým poriadkom.

Premiestnenie vane a umývadla

Prestavba kúpeľne. Ak sa má vaňa a umývadlo premiestniť v rámci kúpeľne, nepotrebujete stavebný súhlas. Žiadateľ písomne oznámi oprávnenému orgánu technickej kontroly ukončenie prác a svoju pripravenosť odovzdať ukončené práce preberacej komisii. Údržbárska spoločnosť písomne oznámi bytovému inšpektorátu, že práce musí prevziať stavebný úrad uvádza Ilja Minajev, vedúci partner právnickej spoločnosti Minaev Group.

Výmena a premiestnenie držiakov na uteráky

Operácie s technickým vybavením. Premiestnenie alebo výmena uterákového radiátora si nevyžaduje povolenie. Podľa posledných zmien v predpisoch sa výmena strojného zariadenia s rovnakými parametrami a technického zariadenia, ako aj pokládka a inštalácia ďalších zariadení so zvýšenou spotrebou energie a vody podľa Svetlany Delichovej vykonáva v rámci projektu, ale nemusí byť legalizovaná.

Na premiestnenie alebo výmenu držiaka na uteráky nie je potrebné povolenie.

Odstráňte potrubia v stene

Ťažké, ale možné. Odstránenie potrubia do steny je povolené len po dohode so stavebným dozorom. Majitelia si často želajú skryť potrubia v stene, čím sa zlepší estetika kúpeľne a zväčší sa dostupný priestor. Potrubia sú ukryté v kanáloch umiestnených za sadrokartónovými stenami, inštalované v špeciálnych výkopoch vyvŕtaných do stien. Po naplánovaní prestavby je potrebné riešiť koordináciu projektu v rôznych prípadoch.

Čo nie je povolené. Podľa bodov 1,2 článku 25 Bytového zákonníka Ruskej federácie z 29.12.V Rusku je zakázaná rekonštrukcia nehnuteľností v prípade, že by vaše konanie mohlo viesť k poruche konštrukcie alebo zrúteniu nosných konštrukcií budovy. Pri preložke inžinierskych sietí by sa podľa Iľju Minajeva nemali zhoršiť podmienky prevádzky domu a bývania občanov vrátane sťaženia prístupu k potrubiam, otvorom pre zariadenia, vyrezávaniu výklenkov, prerážaniu otvorov v stenách-pilónoch, stenách-diafragmách a stĺpoch.

Prečítajte si viac  Jednopákové mixéry do kuchyne: čo je nové

Odstránenie potrubia do steny je možné len so súhlasom bytovej inšpekcie.

Ohodnoťte článok
( Zatiaľ žiadne hodnotenia )
Pridajte komentáre

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: