Ako rozvíjať pozornosť?

Ako rozvíjať pozornosť?

Pozorní ľudia majú viac šancí na úspešný život. Vzniká otázka: „prečo?“Pretože nie Dusty muž veľa prechádza. Často si nevšimne veľmi dôležité a potrebné maličkosti, z ktorých je niekedy náš život. Nie je nič prekvapujúce. Ten, kto patrí k okoliu, vždy vie viac a vie, ako. A to znamená, že takáto osoba nie je zmätená v ťažkej situácii a bude schopná dostať sa z toho hodného.

Prečo je to potrebné?

Slovo „pozorné“ pochádza zo slova „pozornosť“. Posledná forma slova ako celku znamená selektívne vnímanie k určitému objektu na akékoľvek informácie. Stať sa pozorným je spomaliť vaše aktivity a začať pomaly vnímané informácie. Tento termín je proti slovom unáhľovaniu alebo multitaskingu. Ak osoba starostlivo skúma, aký problém sa stane pomalým, pretože jeho vedomie sa sústreďuje len na tento problém.

Aby ste sa stali zozbieranou osobou, ktorá sa môže zamerať pri práci alebo sa môže prejaviť vo vzdelávacích aktivitách, musíte rozvíjať svoju pozornosť.

Okrem toho tento faktor pomôže:

 • Nenechajte sa rozptyľovať+
 • Venujte pozornosť najlepšej možnosti, ak potrebujete urobiť ľubovoľnú voľbu+
 • Preskúmajte čo najviac informácií+
 • Využite potrebné informácie, keď sa musí reprodukovať v pamäti+
 • Ušetrite pokoj, ak príde stresová situácia+
 • Zastaviť rozrušenie kvôli niečomu zbytočnému a nadbytočnému+
 • počuť alebo vidieť, čo iní nebudú počuť a ​​nevidia+
 • stať sa trpezlivým+
 • Naučte sa venovať pozornosť okolitým ľuďom+
 • sa naučí komunikovať správnym spôsobom s ľuďmi+
 • Cítite svoj význam+
 • a šťastný.

Urobte si poznámku: Radná osoba, spravidla, vie viac ako iné. Je to myslia, že jeho mentálna aktivita neustále analyzuje to alebo tieto informácie. Preto ľudia vždy oslovujú takúto osobu a dostanú to. To znamená, že táto osobnosť pociťuje svoju nezávislosť a význam.

Štádiá dynamiky pozornosti

V psychológii sa predpokladá, že všetky procesy vyskytujúce sa v mysli osoby majú nízky a vysoký význam. Pozornosť má tiež svoje vlastné úrovne. Najnižšia úroveň je nedobrovoľná pozornosť (okamžitá) a najvyššia úroveň je ľubovoľná koncentrácia. Sovietsky psychológ L. S. Vygotsky veril, že rozvoj koncentrácie je priamo súvisiaci a s rozvojom činností správania. Pozornosť sa rozvíja podľa takejto schémy: od priameho k vážnejším, t.j. existujú prechodné činnosti z nedobrovoľnej pozornosti na svojvoľné.

Zároveň sa pozornosť vyvíja v rôznych smeroch nerovnakých. To všetko závisí od vybranej aktivity (štúdium, odborné zručnosti a t. D.). Z toho istého vyhlásenia môžeme uzavrieť: Pozornosť možno vyvinúť prirodzene.

Človek by mal tiež viesť svoju pozornosť. Aby to urobil, môže zaviesť takéto aktivity v jeho živote, ktorý mu pomôže zlepšiť a rozvíjať svoju intelektuálnu úroveň.

Je priama a uložená pozornosť. Tieto dva faktory majú spoločné funkcie a oddelené. V tejto otázke je všetko vysvetlené. Prirodzená pozornosť sa rozvíja ako rozvoj ľudského mozgu. Existuje postupná akumulácia skúseností, vedomostí a zručností. Tento typ intelektuálnej aktivity je veľmi dlhý proces, takže sa považuje za najodohodlie. Keď pozornosť vyvíja neprirodzený (zrýchlený) spôsob, tento proces je menej stabilný, pretože je potrebné konsolidovať získané poznatky. Výhodné rozvojové aktivity sa vykonávajú pomocou rôznych cvičení.

Pre proces uloženého vývoja inteligencie potrebuje osoba menej času. Všetky cvičenia a špeciálne triedy však musia byť nevyhnutne podporované životnými skúsenosťami. Keď tieto dva faktory začnú pracovať spoločne, potom bude implementácia pozornosti úspešným povolaním. Treba poznamenať, že proces rozvoja pozornosti, vrátane malého dieťaťa, nebolo by nemožné vykonávať bez rečových zručností, bez toho, aby som napodobňoval správanie iných ľudí a bez dobrých mentálnych schopností.

Poznámka: Odborníci začali študovať vývojový proces relatívne nedávno. Predtým boli mnohí vedci presvedčení, že deti by sa nemali rozvíjať. A len v 20. storočí sa získalo prvý vývoj na rozvoj pozornosti u detí a dospelých. Veľký prínos k rozvoju vyššie uvedeného procesu urobil dobre známy psychológ L. Vygotsky, ktorý po vypracovaní stratégie pre rozvoj všeobecnej teórie ľudských kognitívnych procesov začal študovať vyššie uvedený problém.

Ukázalo sa, že proces rozvoja ľubovoľnej pozornosti u detí začína ísť dobre len vtedy, keď dieťa začína zapojiť sa do kognitívnych a vzdelávacích aktivít. Zvlášť dobrý, takýto proces sa vyvíja, keď dieťa ide do školy a pokračuje v triedach v rôznych predmetoch.

Bolo to v školskom veku, že deti sú tvorené a schopnosť kontrolovať svoje aktivity.

Do 10 rokov, proces koncentrácie spôsobuje emocionálne neutrálne stimuly a získava lepší charakter. A za 12-14 rokov staršie u detí začína prechodné obdobie (reštrukturalizácia orgánu), ktorá znižuje charakteristiky pozornosti. Kvôli prechodnému obdobiu prichádza dieťa rýchlo únava pri implementácii intelektuálnej činnosti. To všetko je spôsobené znížením kortikálnej kontroly. Do konca dospievajúceho veku je všetko pridelené. L. S. Vygotsky určil čas, keď nastanú určité fázy korekcie pozornosti:

 • 1. stupeň je kontrolovať vedomie dieťaťa dospelými+
 • 2. etapa je tvorba dieťaťa ako predmet, teraz môže venovať pozornosť dospelosti na jeho potreby+
 • 3. etapa znamená spôsoby, ako riadiť svoje vedomie a správanie, ktoré dieťa prevzalo s dospelými+
 • 4. etapa znamená riadenie dieťaťa s vlastnou pozornosťou.

Keď osoba berie kontrolu nad všetkými vnútornými prostriedkami, ktoré vám umožnia zvládnuť pozornosť, potom rastúce.

Ako zlepšiť pozornosť?

Je známe, že osoba sa vyznačuje dvoma hlavnými druhmi pozornosti – to je nedobrovoľná a ľubovoľná pozornosť. Ak je uloženie prvého typu pozornosti od narodenia, potom musíme vyvinúť tvrdo. Zvážte túto otázku podrobne.

Svojvoľný

Jeho nárast je priamo spojený s realizáciou, ktorú musí človek naučiť a pracovať. Na to potrebuje zahrnúť určitý druh svojej duševnej činnosti. Napríklad, Keď sa mladší školáci stanú členmi tímu, vždy sa snažia dosiahnuť úspech a vyniknúť pred ich kamarátmi. Takéto akcie sú zamerané na rýchly rozvoj starostlivosti. Je potrebné vziať do úvahy, že náhodná pozornosť je vedomá. V tomto prípade sú všetky vzdelávacie metódy zamerané len na jeho rozvoj a rozvoj inteligencie.

Je veľmi dôležité, aby si dieťa bolo vedomé tohto procesu a pochopil, že doktrína je práca potrebná na rozvoj akejkoľvek osobnosti. Preto potrebuje poskytnúť príležitosť dieťaťu pochopiť konečný cieľ jeho učenia, aby mohol osobne predložiť budúce výsledky svojej vlastnej práce.

Dieťa, keď by sa učenie malo mať nejaký záujem, a aby nezmizol, musí si byť vedomý výhod konečného výsledku. Napríklad študent musí pochopiť, že jeho úspešná škola prispeje k prestížnej univerzite, po ktorej môže získať vysokú platobnú prácu.

Pamätajte si: Ak chcete vypracovať ľubovoľnú pozornosť, dospelí (učitelia a rodičia) musia konať systematicky a dôsledne. Vzdelávanie založené len na prilákanie nedobrovoľnej pozornosti nebude poskytovať potrebný pozitívny účinok. Tiež nedávajú potrebný účinok a proces vzdelávania, ktorý je navrhnutý len na prilákanie náhodnej pozornosti. V tomto prípade sa dieťa stačí naučiť.

Preto by mali byť výcvikové a vzdelávacie procesy postavené na rozvoji oboch druhov pozornosti.

Nedobrovoľný

Vzdelávanie nedobrovoľnej pozornosti je založená na schopnosti zamerať sa na rôzne informácie, porovnať fakty a t. D. Od raného detstva sa rodičia musia zoznámiť svoje rodiny s vonkajším svetom, a to, aby sa naučili reagovať na variabilitu objektov a javov, ktoré sa vyskytujú okolo. Potom sa proces učenia stane atraktívnym. Dieťa sa zobrazí emócie a nedobrovoľná pozornosť sa začne rozvíjať rýchlo.

Preto musia byť vzdelávacie programy jasné a vizuálne. Napríklad ukázať krásu prírody, musí učiteľ prilákať na tento obrázok, ktorý bol vytvorený všeobecne akceptovanými umelcami. Pre zobrazenie prírodných javov môžete použiť rôzne zaujímavé skúsenosti a praktické práce.

A pamätajte, že je v mladšom veku vizuálneho učenia, má špeciálny a dôležitý význam. Práve je však tento typ tréningu vyžaduje dodržiavanie viacerých podmienok. Napríklad musíte najprv dať konkrétnu úlohu a vyriešiť ho, a to len tak urobiť nejaké porovnania a zistiť ďalšie spôsoby, ako vyriešiť tú istú úlohu. Postupne sa deti naučia všimnúť, že informácie, ktoré si vyžadujú starostlivosť. Je rovnakým spôsobom, že budú schopní určiť základné a hlavné prvky, ktoré sú obsiahnuté v probléme.

Napríklad materiál navrhovaný pre štúdium by mal byť vo svojej forme a bohatý na obsah. Takže môže spôsobiť záujem a prebudiť duševné aktivity. Až potom študenti myslia o riešení problému. Veľká úloha pri rozvoji spravodajstva zohráva spoločnú kultúrnu úroveň, pretože to je on, kto prispieva k rozvoju nedobrovoľnej pozornosti.

Efektívne cvičenia a techniky

Zvýšiť inteligenciu, musíte riadne zvýšiť povedomie. Za to si vyžaduje prax. Vedomie ide ruka v ruke s opatrnosťou. Keď sú tieto dva faktory správne upravené, duševné schopnosti sa zlepšia. Ak môžete trénovať povedomie, môžete ľahko zamerať svoju pozornosť na niečo dôležité a potrebnú pre vás. Okrem toho môžete zvýšiť svoju pamäť a vypracovať návyky, ktoré vám umožnia konať napriek ťažkostiam situácie. Pamätajte, že praktizujúce metódy, ktoré zvyšujú povedomie, môžu prispieť k vypracovaniu pozornosti.

Existujú rôznych technikov, ktorí tiež prispievajú k rozvoju oboch smerov. Zmäkčuje sa zamerať záujem, a tým rozvíjať všetky druhy duševných aktivít. Aby sa deti neboli unavení, a ich záujem o učenie nezmizol, je potrebné zorganizovať fyzický útok počas lekcie. Malé nabíjanie poskytne takýto účinok, ktorý bude porovnateľný s intelektuálnym cvičením. Cvičenie „lietať“ vyžaduje dosky s čerpaným poľom (3×3) na princípe ninetyls. Tiež je potrebné kúpiť kus plastelíny (to bude fungovať v úlohe muchy). Učiteľ predkladá príkazy: pravý alebo doľava, dole alebo hore. Všetci študenti starostlivo sledujú pohyb objektu a snažia sa zabrániť z herného poľa. V prípade, že „lietať“ ide mimo ihriska sa vráti do stredu ihriska a hra začína znovu.

Zvážiť aj iné účinné techniky. Metóda koncentrácie na ich dýchaní pomôže nielen relaxovať, ale nastaviť úroveň koncentrácie na niečom. Ak chcete vykonať túto metódu, musíte sedieť v kresle a sledovať svoj dych. Akonáhle sa použijete na vykonanie tejto akcie, vaša myseľ nedobrovoľne sa rozptyľuje cudzími akciami. Napríklad si náhle pamätajte na obed alebo chýbajúce jedlá. Ak je z hlavnej myšlienky rozptýlenie, budete sa musieť vrátiť do svojej pôvodnej polohy a pokračujte v sledovaní dýchania.

Zvýšenie potenciálu skupinovej pozornosti pomôže nasledujúcemu cvičeniu. Ak chcete splniť, všetci účastníci sú v kruhu. V strede sa pozerá. Vedúci dáva tím: „Ráno skoro!“, Potom, čo hráči začínajú nedobrovoľne pohybovať ruky a nohy. Náhle prezentátor hovorí: „Zmerať všetko!“(Je žiaduce, aby bol hlas krátky). Tento hráč, ktorý nepočul a nesplnil tím, „úlovky“. Loser sa stáva hľadá, a bývalý pohľad sa stáva v spoločnom kruhu. Hra pomáha vypracovať pozornosť a pozorovanie.

Ako často tréning?

Zvýšiť svoju pozornosť by mala mať každú vedomú osobu. Deti v tomto procese by mali pomôcť dospelým. Nechajte toto povolanie stať jednou z najdôležitejších oblastí v rozvoji. Takže vlak svoju pozornosť vždy a všade. Cítite napríklad s dieťaťom na ceste do obchodu alebo v parku. Opýtajte sa svojho dieťaťa, aby venoval pozornosť okolitým predmetom: stromy, hranice, ploty, budovy. Nechajte svoje dieťa naučiť sa zapamätať si každá maličkosť: farba, zloženie, množstvo, kvalita materiálu. Napríklad ste videli betónový plot zelenej alebo ste išli okolo obchodu, ktorých steny boli absolútne transparentné.

Opýtajte sa na detskú príručku: „Plot bol transparentný?“Alebo“ Čo ste videli pre transparentné steny obchodu?“A T. D. Takéto otázky poskytnú impulz a mentálna činnosť bude fungovať v plnej sile. Pamätajte: Špeciálne cvičenia zvyšujú veľmi dobre pozornej starostlivosti, ale keď sa vyrába priamo, účinok je vylepšený. Všimnite si, že počas spánku ľudský mozog vždy zakotvuje informácie, ktoré predtým dostal.

Preto je potrebné starostlivo vykonávať aj pred spaním. Hrajte s dieťaťom v takejto hre. Nechajte ho zavrieť oči a počas tohto času skryjete akúkoľvek vec. Potom, čo dieťa otvára jeho oči, bude musieť určiť chýbajúcu vec.

V ďalšom videu nájdete zaujímavé cvičenie pre rozvoj pozornosti pri práci s informáciami.

Ohodnoťte článok
( Zatiaľ žiadne hodnotenia )
Pridajte komentáre

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: