Etika podtranných vzťahov

Etika podtranných vzťahov

Vzhľadom na psychológiu sú dôvody pre výskyt konfliktných situácií vo výrobnom sektore najmä v troch regiónoch: náklady pri organizovaní práce a otázok jeho motivácie + manažérske chyby a opomenutia + nuansy a nevýhody v oblasti medziľudských vzťahov v skupine.

Približne jedna tretina konfliktov vyplýva na základe poslednej skupiny nedostatkov. Je z tohto dôvodu, že priorita pri riešení problematických aspektov v obchodných vzťahoch sa neposkytuje výrobné témy na výrobu výrobkov, ale budovaním nápravných a produktívnych vzťahov v skupine. V tejto súvislosti sa súčasná téma stáva stvorením a uchovávaním zdravej morálnej a psychologickej atmosféry v skupine aj vo vnútornom stave zamestnancov.

Zvláštnosť

Vo všeobecnom teoretickom a jeho podstatnom zmysle, etika, podobne ako teória morálky, je špeciálnym výučbou humanitárnej orientácie, kde je objekt osobou a jej vzťah, a predmet je morálne. Morálka chápe ako spôsob regulácie ľudskej činnosti.

Ako súčasť filozofie, klasická etika vznikla asi pred 2500 rokmi v starovekom Grécku a vo svojom rozvoji sa konalo mnoho historických etáp, vyvíjanie v rôznych filozofických smeroch: starožitná a stredoveká etika, nováčová etika, moderná etika. Začiatok rozvoja podnikateľskej etiky v Rusku možno považovať za 1717., Kedy, podľa poradia Petra I, „svedectvo pre každodennú pasáž“ (rady s mladými šľachticami).

Na konci XIX. Etika bombardovaná a bola aktívne štruktúrovaná, pri zachovaní úzkeho vzťahu s filozofiou. V dvadsiatom storočí sa jeho samostatné zložky rozvíjajú ako:

 • Profesionálna etika a jeho odrody – komplex morálnej inštalácie vo vzťahoch pracovníkov na profesionálny dlh, kolegovia a spoločnosť.
 • Etiketa – jadrové usadenia týkajúce sa správania zamestnancov v konkrétnej situácii.
 • Etika Business, ako regulačný komplex správania ľudí, ktorí ovplyvňujú štýly práce, otázky komunikácie medzi partnermi a ich sociálnym a psychologickým obrazom.

Prvky podnikateľskej etiky sú rad kategórií, ktoré tvoria jeho základný obsah:

 1. Verejné morálne normy.
 2. Behaviorálne pravidlá.
 3. Kombinácia princípov komunikácie.

Vlastnosti a pravidlá interpersonálnych vzťahov, ktoré sa považujú za: \ t

 • Výroba a osobné práva zamestnancov+
 • Sprievodné štýly+
 • Zásady riadenia kultúry+
 • Firemná filozofia+
 • Servisný vzťah+
 • Riešenie konfliktov.

Úzky vzťah tejto vedy s psychologickými aspektmi komunikácie a zvláštnosti vnímania, konfliktu a iných humanitárnych vied.

Etika, v jej širokom zmysle –Toto je systém morálnych postojov všeobecného a súkromného charakteru, ktorý upravuje život spoločnosti. Etika podnikateľského vzťahu zdôrazňuje, že dôrazne dôkladne na podnikateľské aspekty života spoločnosti. Absorbuje otázky etikety, vzhľadom na pravidlá, ktoré určujú štýly práce, spôsoby značkovej komunikácie, obrazových aspektov, postup pre rokovania a iné.

Prečítajte si viac  Ako krásne zložte obrúsky v obrúsku?

Štrukturálne zložky tejto témy sú: zavedené rituály, podriadených aspektov, správanie správanie, štýly písania a telefonické rozhovory, ako aj stupeň správnosti v komunikácii (zdvorilosť, taktúra atď.).

Špecifickosť podnikateľskej etiky odráža svoje dve vedúce postuláty:

 • Zameranie na konštruktívny a dobre definovaný výsledok.
 • Nedostatok vzťahov k problémom o vlastnostiach vzťahu s partnerom.

Funkcia predmetu je skutočnosť, že jej normy a pravidlá výrazne uľahčujú komunikáciu v skupine, pretože tvoria druh všeobecného kontextu a do určitej miery tvoria základ, na ktorú vzniká vzájomná dôvera. To znamená, že normy a pravidlá sa pýtajú stabilitu určitého štýlu správania zamestnanca, značnú situáciu. Situácia sa stáva predvídateľnou, ktorá v ňom poskytuje rýchlu, primeranú a pohodlnú ľudskú orientáciu.

Stupeň súladu so zásadami a prevádzkarňami podnikateľskej etiky je jedným z hlavných kritérií na posúdenie úrovne profesionality. V skutočnosti je to „vizitka“, ktorá určuje úroveň efektívnosti rozvoja partnerstiev pre najbližšiu a vzdialenú perspektívu.

Zásady

Zásady obchodných vzťahov, ktoré spoločnosť vyvinula spoločnosť ako základ etiky, sú povahou univerzálnych morálnych rastlín a odrážajú podstatu predmetu. V širokom zmysle, americký vedec l interpretuje. Hosmer, ktorý sa spolieha na teoretické a osvedčené postupy svetových filozofických ustanovení, priniesol 10 známych univerzálnych princípov axiómov.

Prezentácia v rôznych kultúrach sú v rôznych stupňoch relevantné a spravodlivé, pričom niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a objasnenia vrátane štruktúry. Ich funkcie a podstata, s niekoľkými rôznymi interpretáciami, sú však skutočnosť všeobecne uznávanej. Je jasné, že môžu nosiť historicky situačný charakter.

Nadácia ruskej obchodnej kultúry vyvinula systém takýchto zásad:

 • Osobné:
 1. Cti je dôležitý zisk.
 2. Rešpektovanie partnerov – Základná koncepcia obchodných vzťahov. Rešpektovať a sebaúcta je dosiahnuté splnenie záväzkov prevzaté.
 3. Násilné a hrubé metódy sú neprijateľné, aby sa dosiahli ciele.

 • professional:
 1. Obchodné plány musia byť v súlade s prostriedkami.
 2. Základom podnikania a kľúčom k úspechu je v ňom dôvera. Slušná povesť – nevyhnutnou podmienkou vedúce k úspechu.
 3. spravodlivej hospodárskej súťaže. Obchodné rozpory nie sú dôvodom k súdnemu preskúmaniu.

 • Občan Ruskej federácie:
 1. Dodržiavať zákony a legitímne výkon.
 2. Podieľať sa na legislatívnej činnosti, rokovať s partnermi a kolegami, vedených týmito zásadami.
 3. Vytvorenie dobre, nie čakať na to povinného verejného uznania.

 • Citizen of the Earth:
 1. Bergs príroda pred poškodením.
 2. Nenechajte conbe zločinca a korupcii. Prispieť k opozícii voči týmto silám.
 3. Bude tolerovať k ľuďom z iných kultúr a vierovyznaní.

Všeobecne prijímaný a bližšie k psychológii medziľudských vzťahov v pracovnom kolektíve sú nasledovné zásady:

 • Zdvorilosť a zdvorilosť pri komunikácii s partnermi a klientmi.
 • Ak chcete vytvoriť príjemnú klímu v skupine a produktívnych pracovných podmienok, výhoda.
 • V súlade so spravodlivosťou v rozdelení právomocí, stupňa zodpovednosti, práv k dispozícii prostriedky, pri menovaní načasovanie úloh a T. D. Dodržiavať zásadu dobrovoľnosti v tomto kontexte. Drsný tlak v týchto prípadoch je neprijateľné.
 • Maximálna pokrok dosiahnutý eticky zamerané činnosti hlavy.
 • Manažér musí toleranically týkať morálnych a mravných a tradície a tradície v iných krajinách.
 • Pomer individuálne a kolektívne začala v práci manažéra pri rozhodovaní by mali byť primerané.
 • Použitie psychologických manažérskych metód, spĺňať princíp konštantného zdvorilého manažérskeho nárazu na dosiahnutie požadovaného výsledku.
Prečítajte si viac  Vlastnosti podávania tabuľky na raňajky

Základné pravidlá

Riešenie prostredníctvom príslušných regulačných jednotiek morálnej povahy, morálne princípy (kolektivizmus, individualizmus, humanizmus, altruizmus, tolerancia) sa vykonávajú v pravidlách správania. Takže v osobnom aspekte, v podnikateľskej sfére (a nielen v podnikaní), je zvyčajné byť slušné a presné (presné vo všetkých), spoločenské, jasne prítomné myšlienky, majú kultúru reči (byť schopný počúvať a počuť), byť emocionálne stabilný (sebakontrolu), čestné, skromné, upratané, elegantné, majú dobré spôsoby.

Ako komplexná vzdelávacia etika obsahuje nasledujúce typy:

 • Štátna etika. Určuje vzťah medzi štátnymi služobníkmi v rámci spoločnosti aj v zahraničí.
 • Sociálna etika.
 • Etika vo výrobe.
 • Kontrola etiky.
 • Obchodná etika. Reguluje činnosti v obchode, obchode a iných oblastiach.
 • Etika kultúr (americká, ázijská, európska, ruština a iní).

Firemná kultúra

Svetové skúsenosti a história naznačujú vysoký význam firemnej kultúry ako podnikového zdroja. Dnes je táto koncepcia neoddeliteľnou súčasťou zákaznícky orientovaného a otvoreného podnikania, pretože je to nástroj na riadenie a marketingový nástroj. Vysoká úroveň firemnej kultúry skutočne odráža obraz spoločnosti.

Historicky sa tento koncept vznikol v Nemecku, vo vojenskom prostredí ako celkovo bezpodmienečne prijatých podnikov upravujúcich správanie v skupine, komunity. V modernej spoločnosti sa tento koncept považuje za strategický, orientovaný personál pre mobilizáciu a produktívnu komunikáciu, nástroje.

V jej obsahu je firemná kultúra systém, ktorý tvoria pravidlá správania, rôzne symboly a rituály, tradície a hodnoty, ktoré sú v organizácii.

Systém je povinný pre všetkých zamestnancov spoločnosti, plne oddelené a vykonané.

Vo svojom zamýšľanom účele je navrhnutý na dlhú dobu a je určený na vstup do zvyku pracovníkov. Jeho miesto a úloha v činnostiach organizácie je určená funkčnou pomocou na dosiahnutie cieľov, účinnej a dohodnutej interakcie v činnosti zamestnancov, riadenia a výrobných odkazov. Je priamo podriadený cieľovým ambíciám spoločnosti a je jej hlavným aktívom, v mnohých ohľadoch zabezpečenie úspechu spoločnosti ako celku. Osobitná úloha pri výstavbe a implementácii systému vykonávajú usmernenia.

Prečítajte si viac  Základné pravidlá reštaurácií etikety

V praxi sa takýto systém, ktorý uzatvára aktívny psychologický posolstvo, účinné v prípade, keď sú jej všeobecné a súkromné ​​prvky plne rozdelené a podporované značným počtom zamestnancov podniku.

Povaha korporátnej kultúry, stupeň jeho účinnosti sa prejavuje prostredníctvom komplexu vzájomne prepojených vzťahov:

 1. Charakter vzťahu zamestnancov na presnosť práce práce.
 2. Charakter vzťahu zamestnancov do spoločnosti.
 3. Kvalita vzťahov medzi zamestnancami v skupine.

Firemná kultúra má svoje vlastné základné, hĺbkové vrstvy – vnútorné, vonkajšie a skryté. Externé – to sú, ako zákazníci, konkurenti a verejnosť vidia spoločnosť. Vnútorný systém hodnôt vyjadrený v činnostiach zamestnancov. Skryté – základné inštalácie, vedome sa naučili v tíme.

Externá úroveň je teda priamo spojená s koncepciou obrazu spoločnosti.

Tvorba obrazu

Image, ako sociálno-psychologický fenomén, navrhuje vo svojom stvorení, aby sa zúčastnili aspoň na dvoch stranách dvoch subjektov. Induktor (identity, skupina, organizácia) – predmet, ktorého obraz je vytvorený + príjemca – je predmetom, ktorý vníma induktor. Špecifikovaná schéma naznačuje, že základné jadro problémov vzhľadu obrazu je v oblasti ľudskej vnímavej psychológie a obsahuje hmotnosť jemností a nuansy.

Stručne povedané, Obraz je naliehavá časť kultúry podnikateľskej komunikácie, ktorá výrazne charakterizuje identitu a jeho profesionálne vlastnosti. V podstate je to obraz vytvorený osobou.

Bez pozitívneho obrazu dnes nemôžete počítať s tým, aký pôsobivý obchodný úspech a rešpekt v obchodných kruhoch.

Produktívne vytvorený a implementovaný obraz má pozitívny vplyv na vnímanie subjektu iným a jeho psychologickým štátom, čo prispieva k zlepšeniu sebaúcty, ako aj dôvernej a dôstojnej akcie počas komunikácie.

Hlavné prvky obrazu mužov aj žien sú:

 • Vzhľad (oblečenie, doplnky, stupeň dobre udržiavania, presnosti a tesnosti).
 • Dobré správanie (zdvorilosť, takt, hanale vo vzťahu k žene, primeranosť správania podľa vlastností situácie, individuality).
 • Podnikateľská etiketa: Kompetentný prejav a list.
 • Interiér kancelárie. Pohodlná a štýlovo vybavená kancelária vám umožní zvýšiť úroveň sociálno-podnikateľského stavu svojho hostiteľa.
 • Fyzické podmienky sú neoddeliteľne spojené s obrazom a v tomto kontexte sú ďaleko od posledného indikátora.

Akékoľvek formy prejavu obrazu charakteristické pre nuansy a odtiene. Harmonické kombinácie a zručné využívanie foriem v komplexe vám umožní získať významnú konkurenčnú výhodu oproti ľuďom, ktorí nepatria náležitú pozornosť.

Prečítajte si viac o jemnosti etiky obchodných vzťahov sa učíte z nasledujúceho videa.

Ohodnoťte článok
( Zatiaľ žiadne hodnotenia )
Pridajte komentáre

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: