Elektrický zásobníkový ohrievač vody
Ohrievače vody
00
Pri organizácii autonómneho zásobovania chaty teplou vodou je najjednoduchším riešením inštalácia elektrického